És un programa informàtic dirigit específicament al taller, el qual el seu objectiu és facilitar la gestió administrativa del taller. Crear una matrícula, un client i una ordre de reparació es possible fer-ho en 30 segons. Facturar s’aconsegueix seleccionant tan sols un botó des de l’ordre de reparació.

Serca Gestió: Programa de gestió per a tallers

 • Interconnexió total entre la gestió de vendes, la de compres i la comptabilitat.
 • Control de Stock automàtic i gestió de magatzem.
 • Enviament de documents de facturació (pressuposts, OR, factures) per e-mail, en format PDF i a diferents destinataris.
 • Converteix un pressupost en comanda al distribuïdor, ordres de reparació.
 • Realitza pressuposts on-line amb el proveïdor habitual, cerca de referències, temps de reparació.


SPG Tallers: Cobreix les necessitats del teu taller

Aventatges de formar part de la xarxa SPG Tallers

 • Consultoria i assistència tècnica
 • Imatge corporativa pròpia
 • Cursos de formació presencials
 • Garantia de reparació i assistència nacional
 • Programa informàtic de gestió: Serca Gestión
 • Accions publicitàries i web corporativa pròpia
 • Eines de captació i fidelització de clients

SPG Tallers és la xarxa de tallers abanderada pel Grup Serca que ofereix els millors serveis per rendibilitzar al màxim l’activitat del taller. T’ajudem a formar part d’una xarxa on el servei, professionalitat i garantia són aspectes que resumeixen tot el que un taller té que oferir als seus clients.

Què necessites per ser un taller SPG?

 • Implantació de la imatge corporativa tant interior com exterior
 • Formació tècnica i de gestió amb assistència obligatòria
 • Mínim 200m2 de taller
 • Campanyes anuals dirigides al usuari final

El programa Profesional Plus ofereix:

 • Imatge corporativa, intranet
 • Consultoria tècnica telefònica. Sercatt
 • Cursos de formació: tècnic i de gestió
 • Pàgina web

Tallers PROFESSIONAL PLUS: Marca la diferència

El Programa Profesional Plus (PPP) és un programa d’adhesió de tallers que permet augmentar la seva productivitat així com millorar el grau de fidelització i vinculació amb els nostres tallers. Actualment, Profesional Plus compta amb totes les eines necessàries per facilitar el dia a dia al taller des d’un format basat en l’elecció de les solucions particulars adequades.

Què s’ha de fer?

El taller ha d’indicar el paquet que més s’ajusti a les seves necessitats i firmar un acord amb el seu distribuïdor. Un cop firmat el contracte, el taller rebrà una placa identificativa que haurà de colocar en algun lloc visible de la façana del seu taller.

És el Servei de Consultoria i Assistència Tècnica al Taller desenvolupat per el grup Serca i consisteix en una eina formada per un equip de professionals de la reparació capacitats per oferir assistència tècnica telefònica al taller per solucionar i facilitar al taller l’informació necessària per resoldre averíes de cotxes.

SERCATT: Solucions a mida per al teu taller

 • Dades tècniques
 • Seguiment d’averíes i solucions en temps real
 • Interpretació de codis d’averies
 • Procès de muntatje i desmuntatje d’elements del vehicle
 • Utilització de diferents equips de diagnòsi
 • Esquemes elèctrics
 • Blog d’incidències més usuals i arxiu de resolució

HaynesPro

Programa d’informació tècnica avançada que facilita el diagnòstic, manteniment i la reparació del vehicle.

Les Nostres Marques

Compared Auto(0) ×

Compare Clear All
Idioma »